Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh

23/09/2015 08:04

TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử 
1 Đoàn Minh Quyền Chủ tịch Hội 0919803558 dmquyen.mv@hagiang.gov.vn
2 Hà Văn Dũng Phó chủ tịch Hội 0912582752 havdung.mv@hagiang.gov.vn
3 Vũ Mạnh Xuân Kế toán khối dân vận 0913288006 vmxuan.mv@hagiang.gov.vn