Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm Y tế

23/09/2015 07:59

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ hộp thư điện tử (gov) đã được cấp

1

Lý Chí Thành

Giám đốc

0945.736.695

lcthanh.mv@hagiang.gov.vn

2

Trần Thạch Hưng

Văn thư

01238.471.713

tthung.mv@hagiang.gov.vn

3

Hoàng Thị Kim Thanh

Văn thư

01685.360.013

htkthanh.mv@hagiang.gov.vn

4

Hoàng Thanh Tùng

VC Phòng HC-TH

0968.722.995

httung.mv@hagiang.gov.vn