Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Trạm khuyến nông huyện

Trạm khuyến nông huyện

19/05/2014 10:00

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

 
 

1

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng trạm

0912.360.569

 

 

2

 

Phó Trưởng trạm

 

 

 

3

Lý Xuân Đô

Cán bộ kỹ thuật

0986 847 298

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Cán bộ kỹ thuật

0979 915 805

 

 

5

Lê Bá Sơn

Cán bộ kỹ thuật

0972 312 014

 

 

6

Hoàng Thị Tính

Cán bộ kỹ thuật

01666 057 088