Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và DL huyện

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch

19/05/2014 09:54

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ gov đã được cấp

I

Trung tâm VHTT&DL huyện

02193.871.139

ttvhttdl.mv@hagiang.gov.vn

II

Cá nhân

 

 

 

1

Nguyễn Khắc Quyết

Giám đốc 

0979.292.961

nkquyet.mv@hagiang.gov.vn

2

Mua Mí Mua

Phó Giám đốc 

0977.236.421

mmmua.mv@hagiang.gov.vn

3

Chu Minh Quang

Phó Giám đốc 

0384.676.672

cmquang.mv@hagiang.gov.vn

4

Sùng Mí Xá

Đội phó Đội TTLĐ

0389.083.522

smxa.mv@hagiang.gov.vn

5

Đào Thị Sinh

Đội trưởng Đội TTLĐ

0977.591.573

dtsinh.mv@hagiang.gov.vn

6

Vàng Mí Hải

Tuyên truyền viên

0974.379.609

vmhai.mv@hagiang.gov.vn

7

Hoàng Văn Dũng

Lái xe

0984.180.657

hvdung.mv@hagiang.gov.vn

8

Nguyễn Tuấn Anh

Tuyên truyền viên

0975.591.150

ntanh.mv@hagiang.gov.vn

9

Nguyễn Tất Thắng

Tuyên truyền viên

0384.300.287

ntthang.mv@hagiang.gov.vn

10

La Thị Vinh

Trưởng Phòng Kỹ thuật 

0963.308.008

ltvinh.mv@hagiang.gov.vn

11

Nguyễn Minh Đức

Đội phó Đội TTLĐ

0977.770.383

nmduc.mv@hagiang.gov.vn

12

Tôn Văn Trung

Tuyên truyền viên

0358.407.256

tvtrung.mv@hagiang.gov.vn

13

Nguyễn Văn Đức

Đội phó Đội TTLĐ

0962.735.553.

nvduc.mv@hagiang.gov.vn

14

Vũ Thị Loan

Ký thuật viên

0977.783.771

vtloan.mv@hagiang.gov.vn

15

Nông Thị Huệ

Phóng viên

0966.329.894

nthue.mv@hagiang.gov.vn

16

Chu Thị Linh

Phóng viên

0965.090.246

ctlinh.mv@hagiang.gov.vn

17

Vàng Mí Sò

Tuyên truyền viên

0975.688.287

vmso.mv@hagiang.gov.vn

18

Ma Văn Chuyên

Phóng viên

0973.720.366

mvchuyen.mv@hagiang.gov.vn

19

Lò Thị Nhinh

Kế toán viên

0382.300.388

hthyen.mv@hagiang.gov.vn

20

Hà Thúy Mai

Tuyên truyền viên

0989.791.875

htmai.mv@hagiang.gov.vn

21

Hùng Kim Diệu Lan

Hướng dẫn viên

0972.430.492

hkdlan.mv@hagiang.gov.vn

22

Cử Mí Giàng

 

 

23

Quan Hồng Gấm

 

 

24

Ngũ Thị Thảo

 

 

25

Tô Văn Hiếu

 

 

26

Hà Thúy Hồng

 

 

27

Sùng Minh Cường