Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thanh tra huyện

Thanh tra huyện

19/05/2014 10:48

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
1 Sùng Mí Nô Chánh Thanh tra 0919509979 smno@hagiang.gov.vn
2   Phó Chánh TT  
3 Phạm Văn Phú Công chức 0914847100 pvphu@hagiang.gov.vn
4 Bùi Thị Mai Phương Công chức 0914799700 btmphuong@hagiang.gov.vn
5 Ngũ Hoàng Thanh Công chức 0888395102 nhthanh@hagiang.gov.vn