Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng Dân tộc

Phòng Dân tộc

19/05/2014 10:46

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Nguyễn Minh Thuận

Trưởng phòng

0912093251

nmthuan.mv@hagiang.gov.vn

2

Nông Văn Phương

P. Trưởng phòng

0978082255

nvphuong.mv@hagiang.gov.vn

3

Đặng Đình Duyến

Công chức

01274078789

ddduyen.mv@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Văn Đức

Công chức

0912375001

 

5

Phạm Văn Phú

Công chức

0914847100