Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng Y tế

Phòng Y tế

19/05/2014 10:45

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số đt

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

 

yt.mv@hagiang.gov.vn

1

Ngô Chí Cường

Trưởng phòng

0912282143

nccuong.mv@hagiang.gov.vn

2

Nông Thị Phương

Cán bộ

01688124317

ntphuong.mv@hagiang.gov.vn

3

Trần Thị Hương Giang

Cán bộ

0948160130

ttgiang.mv@hagiang.gov.vn