Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ

19/05/2014 10:41

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
1 Bùi Văn Thư Trưởng phòng 0964.005.388 bvthu.mv@hagiang.gov.vn
2   Phó Trưởng phòng   
3   Phó Trưởng phòng   
4 Ma Thị Tân Công chức 0963.927.976 mttan.mv@hagiang.gov.vn
5 Thào Thị Tuyết Mai Công chức 01659.594.999 tttmai.mv@hagiang.gov.vn
6 Chu Đình Quyết Công chức 01646.265.557 cdquyet.mv@hagiang.gov.vn