Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Ban tuyên giáo

Ban tuyên giáo

20/05/2014 11:01

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Lê Minh Tân

Trưởng Ban

0168.9110.725

lmtan.mv@hagiang.gov.vn

2

Đoàn Duy Thành

Phó Ban 

01677246379

 

3

Lục Văn Chấn

Phó Ban

 0978836010

 

4

Tạ Thị Thu Hương

Chuyên viên

01628081028

 

5

Sùng Phương Thảo

Chuyên viên

01687570818

 

6

Đặng Thu Hà

Chuyên viên

0973302945