Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

19/05/2014 11:04

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngô Mạnh Cường

Chánh văn phòng

0915.980.660

2

Nguyễn Lê Huy 

Phó Chánh văn phòng

0913.299.012

3

Thiều Thị Bích Liên

Phó Chánh văn phòng

0987.172.333