Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy

19/05/2014 11:02

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Trần Quang Minh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

0988.552.898

2

Vương Bích Thủy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 0917.706.870

3

Nguyễn Cao Cường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 0123.3119.998

BBT