Xã Sơn Vĩ phát lệnh công dân lên đường nhập ngũ

14/01/2020 08:28

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mèo Vạc; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sơn Vĩ đã tiến hành gặp mặt, phát lệnh gọi nhập ngũ cho các thanh niên trong độ tuổi của địa phương đã trúng tuyển nhập ngũ.

Theo quyết định của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã Sơn Vĩ có 05 thanh niên được giao lệnh lên đường nhập ngũ. Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay 05 thanh niên ưu tú của xã Sơn Vĩ đều nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ với niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Sơn Vĩ tiếp tục thực hiện công tác quản lý, quan tâm, động viên các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hà Linh