Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Các phòng ban

Chi cụcThống kê huyện Mèo Vạc

15/06/2016 17:45

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 
 
 

1

Nguyễn Văn Bình

Chi cục trưởng

01238489345

 

2

Nông Văn Tiến

Thống kê viên

0986759384

 

3

Ma Quang Phấn

Thống kê viên

01275974974

 

4

Nguyễn Thị Hiền

Thống kê viên

0943447815

 

5

Nguyễn Văn Sơn

Thống kê viên

0977168438

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Ban QLDA ĐTXD (15/06/2016 17:43)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC MÈO VẠC (15/06/2016 17:37)

xem tiếp