Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020

29/01/2021 08:18

Vừa qua, UBND Sủng Trà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020, qua đó rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM được tốt hơn. Dự hội nghị có đại diện tổ công tác phụ trách xã; các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Sủng Trà trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM năm 2020.

Mặc dù năm 2020 tình hình dịch bệnh, thời tiết trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất cũng như đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành huyện, xã Sủng Trà đã từng bước khắc phục và nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, gắn phát triển sản xuất với xây dựng NTM. Nổi bật là tinh thần đoàn kết đồng thuận, nỗ lực của nhân dân trong địa bàn xã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Vận động nhân dân hiến đất được 32.570 m2, đóng góp được 6.350 ngày công lao động; tiến hành mởi mới được 9,3 km đường nhóm hộ và đường nội đồng, tổ chức phát động 45 lượt với 6.350 người tham gia phong trào ngày thứ 7 cán bộ, nhân dân chung tay xây dựng NTM. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng NTM...

Năm 2021, xã Sủng Trà tiếp tục vận động tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch và những năm tiếp theo. Xác định rõ hơn mục đích, ý nghĩa và ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng NTM, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông theo Dự án LRAMP. Thực hiện xóa 84 nhà tạm bợ dột nát và hỗ trợ vận động xây dựng mới 260 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân và các hộ gia đình tích cực trong công tác xây dựng NTM đã được UBND huyện, xã khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM năm 2020.

Minh Đức

Tin khác

Công bố xã Pả Vi đạt chuẩn Nông thôn mới (27/01/2021 22:33)

Thẩm định, xét công nhận xã Pả Vi, xã Lũng Cú và xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới (06/01/2021 20:38)

Góp sức xây dựng nông thôn mới vùng biên (30/12/2020 17:08)

Thẩm định xã Pả Vi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (30/12/2020 17:00)

Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Pả Vi (26/12/2020 21:26)

Huyện Mèo Vạc phát động 645 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới (26/12/2020 21:25)

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện kiểm tra tiến độ làm đường xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng (22/12/2020 15:42)

Giao ban tiến độ xây dựng NTM năm 2020 (17/12/2020 07:58)

Mèo Vạc đẩy mạnh cứng hóa đường nông thôn (10/12/2020 07:53)

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Tả Lủng (27/11/2020 18:07)

xem tiếp