Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Thẩm định, xét công nhận xã Pả Vi, xã Lũng Cú và xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

06/01/2021 20:38

Chiều ngày 6/1, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 tỉnh tổ chức họp thẩm định đối với xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và đánh giá lại đối với xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên.

Toàn cảnh buổi họp thẩm định

Báo cáo thẩm định hồ sơ và thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí nông thôn mới cho thấy: Về hồ sơ của xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đều đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Cả 2 xã đạt 49/49 chỉ tiêu, 19/19 tiêu chí nông thôn mới và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đối với xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,24%; 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Đối với xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đạt 99,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,03 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,06%; 9/9 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên hội đồng tập trung vào nội dung: Quan tâm đánh giá tiêu chí thu nhập đối với từng xã, đồng thời bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% thành viên hội đồng nhất trí xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng đối với xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đã lấy phiếu đánh giá lại; kết quả 100% thành viên nhất trí xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới./.

Tin khác

Góp sức xây dựng nông thôn mới vùng biên (30/12/2020 17:08)

Thẩm định xã Pả Vi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (30/12/2020 17:00)

Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Pả Vi (26/12/2020 21:26)

Huyện Mèo Vạc phát động 645 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới (26/12/2020 21:25)

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện kiểm tra tiến độ làm đường xây dựng nông thôn mới tại xã Tả Lủng (22/12/2020 15:42)

Giao ban tiến độ xây dựng NTM năm 2020 (17/12/2020 07:58)

Mèo Vạc đẩy mạnh cứng hóa đường nông thôn (10/12/2020 07:53)

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Tả Lủng (27/11/2020 18:07)

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với xã Pả Vi (27/11/2020 09:38)

Huyện đoàn Mèo Vạc ra quân tình nguyện mùa Đông (20/11/2020 20:22)

xem tiếp