Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử huyện Mèo Vạc

10/12/2020 20:21

Tin khác

Điều chỉnh lịch tiếp công dân năm 2020 của lãnh đạo huyện Mèo Vạc tại Trụ sở tiếp công dân (07/09/2020 08:22)

Lịch tiếp công dân tại trự sở tiếp công dân năm 2020 (31/01/2020 08:44)

Tuyển dụng lao động cử đi học nghề tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và bố trí việc làm tại các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (03/01/2020 16:51)

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (03/01/2020 14:41)

Thông báo lịch tếp công dân năm 2020 của lãnh đạo huyện Mèo Vạc (03/01/2020 14:37)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo lập kế hoạch sự dụng đất năm 2019 của huyện Mèo Vạc (04/10/2018 16:22)

Phân công công chức, viên chức trực làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính huyện Mèo Vạc. (01/08/2018 09:01)

Thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương, năm 2018 (30/05/2018 08:29)

MỞ BÁN HỒ SỞ ĐẤU GIÁ ĐẤT (04/10/2017 08:44)

THÔNG BÁO ĐẤU GIA TÀI SẢN (QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT) (04/10/2017 08:40)

xem tiếp