Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Hoạt động Ngân hàng CSXH Mèo Vạc

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

14/10/2020 09:34

Sáng ngày 13/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NH CSXH) huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban đại diện HĐQT chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Nguyễn Cao Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 30/9/2020 là gần 286 tỷ đồng, tăng 15,9%. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 283 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách địa phương trên 2 tỷ đồng, nguồn vốn huy động gửi tiết kiệm thông qua tổ TK & VV trên 4 tỷ đồng, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt trên 10 tỷ đồng…

 Tổng dư nợ các chương trình gần 280 tỷ đồng với 7.284 khách hàng vay, đạt 97,7% so với kế hoạch giao, mức tăng trưởng trên 33 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác thu lãi 9 tháng đầu năm đạt 73% của năm 2020. Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội gần 280 tỷ đồng, chiếm 100% tổng dư nợ. Qua đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ TK & VV có 160/231 tổ hoạt động tốt, 59 tổ hoạt động khá…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cần thực hiện tốt trong 3 tháng cuối năm, như: Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn đạt 100% cấp trên giao; giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,16%, trong đó nợ quá hạn giảm xuống còn 0,16%, nợ khoanh giảm  xuống 0%. Phấn đấu duy trì 96% tổ TK & VV hoạt động khá, tốt, không có tổ hoạt động yếu, kém…Đồng chí cũng đề nghị Ban đại diện HĐQT, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tổ chức hội đoàn thể cấp huyện, xã; cấp ủy chính quyền xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động Ngân hàng trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các cơ chế chủ chương chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên… tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch nguồn vốn năm 2020 đối với xã theo quy định; chú trọng kiểm tra, giám sát sử dụng vốn sau khi giải ngân của người vay… tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu nợ quá hạn, lãi tồn đọng và tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.

Minh Huệ

Tin khác

Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mèo Vạc 6 tháng đầu năm (07/08/2020 08:08)

Hội nghị tập huấn cho thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (06/08/2020 08:23)

Mèo Vạc tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2019 (14/01/2020 09:48)

Mèo Vạc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội (31/07/2019 14:14)

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (12/07/2019 10:16)

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg (05/04/2019 14:21)

Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (16/01/2019 16:03)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (13/12/2018 08:20)

Tuyển dụng cán bộ nghiệ vụ làm việc tại Phòng giao dịch NH CSXH các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh (01/11/2018 11:10)

Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc quý III năm 2018 (17/10/2018 11:32)

xem tiếp