Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

25/03/2020 15:57

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÈO VẠC

CHI BỘ KINH TẾ - HẠ TẦNG

- * -

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Mèo Vạc, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân trong năm 2020

 

         Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về “Xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp uỷ viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang”.

Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Phong cách sống giản dị; có lối sống lành mạnh, gần gũi với nhân dân; sâu sát cơ  sở; kịp thời giải quyết và tham mưu giải quyết những khó khăn, bức xúc, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

II. Trách nhiệm nêu gương

Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.

III. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm năm 2020

1- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

2- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo kế hoạch

3- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với những xã đã có chủ trương lập Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn theo Thông tư 02/2017/TT-BXD (xã Pả Vi, Pải Lủng, Tả Lủng, ...)., trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4- Tham mưu cho UBND huyện hoàn thành lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mèo Vạc đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mèo Vạc đến năm 2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện hoàn thành xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Mèo Vạc và chợ xã Sơn Vĩ.

6- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra công tác QLNN về quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; công tác duy tu, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (dự án Lramp).

IV- Cam kết thực hiện hoàn thành công việc trong năm 2020  

- Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hoàn thành 02 cuộc kiểm tra, giám sát của Chi bộ

- Hoàn thành lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mèo Vạc đến năm 2030; và Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mèo Vạc đến năm 2025.

- Hoàn thành phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Mèo Vạc và chợ xã Sơn Vĩ.

Căn cứ vào chương trình hành động, cá nhân tôi cam kết giữ gìn đạo đức, lối sống trong thực hiện công vụ, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Chương trình hành động cá nhân năm 2020 của đồng chí Hoàng Văn Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mèo Vạc./.

NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

(đã ký)

Hoàng Văn Hùng

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Mua Mí Sử, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng (18/03/2020 07:49)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Mèo Vạc. (13/03/2020 21:20)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mèo Vạc (13/03/2020 21:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Sùng Mí Nô, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra huyện (13/03/2020 21:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Phù Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Niêm Sơn. (10/03/2020 15:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Vàng Mí Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh. (06/03/2020 17:10)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ly Thị Súng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng Chu Phìn Huyện Mèo Vạc (06/03/2020 16:55)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 16:49)

xem tiếp