Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Xây dựng Đảng

Gửi Email In trang Lưu
Đánh giá hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở huyện Mèo vạc

20/03/2020 16:53

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đó là việc làm thường xuyên của Đảng. Những năm qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhằm tạo mặt bằng chung về chất lượng cán bộ giữa các xã, tránh khép kín trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội rèn luyện phát triển và đào tạo, bồi dưỡng. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương”.

Đồng chí Sùng Mí Lử, Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng (ngoài cùng bên phải) trong một lần tìm hiểu đời sống nhân dân thôn Thèn Pả.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là chuẩn hóa và đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được huyện Mèo Vạc quan tâm, đồng thời, coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm. Có thể thấy, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo môi trường rèn luyện, thử thách, nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn, giúp cho đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ trong tình hình mới. 

Gặp gỡ đồng chí Sùng Mí Lử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng là một trong những cán bộ được điều động, luân chuyển từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến công tác tại xã cách đây hơn 2 năm. Khi mới nhận nhiệm vụ công tác mới tại một xã biên giới, đồng chí Lử rất vui mừng và háo hức nhưng thấy trách nhiệm của mình cũng rất nặng nề khi được Đảng bộ huyện giao phó. Đồng chí đã xác định rõ trách nhiệm của mình đó là phải cùng với tập thể BTV, BCH Đảng ủy xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Huyện ủy Mèo Vạc tổ chức công bố Quyết định luân chuyển cán bộ tại xã Niêm Tòng

Theo đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc: Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nay, BTV huyện ủy Mèo Vạc đã thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện xuống xã là 21 đồng chí, trong đó Bí thư 12 đồng chí, Chủ tịch 5 đồng chí, Phó chủ tịch 4 đồng chí. Việc luân chuyển, điều động giữa các xã là 20 đồng chí, trong đó Bí thư 6 đồng chí, Phó bí thư Thường trực 1 đồng chí, Chủ tịch 9 đồng chí, Phó chủ tịch 4 đồng chí. Đối với việc luân chuyển, điều động cán bộ từ xã lên huyện là 19, trong đó bí thư 13, chủ tịch 6 đồng chí. Nhìn chung, các đồng chí được điều động, luân chuyển đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành. Qua làm công tác động viên tư tưởng, các đồng chí đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ và đánh giá cuối năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đều đảm bảo tiêu chuẩn của nguồn nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể nói, công tác luân chuyển cán bộ của huyện Mèo Vạc thời gian qua nhận được sự đồng tình, nhất trí cao đối với mỗi đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới, qua đó củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; đóng góp vai trò quan trọng vào công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Mèo Vạc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, phấn đấu xây dựng huyện Mèo Vạc phát triển toàn diện, bền vững./.

Minh Đức

Tin khác

Huyện Mèo Vạc công bố Quyết định của BTV Huyện Ủy về công tác cán bộ (15/02/2020 12:10)

Hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2019 (06/01/2020 10:43)

Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên năm 2019 của Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng (16/12/2019 14:07)

Tổng hợp danh sách kết quả xử lý vi phạm tháng 9 năm 2019 (14/10/2019 15:56)

Niêm Sơn công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã (08/10/2019 07:30)

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2019 (24/09/2019 10:55)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt IV năm 2019 (13/08/2019 13:53)

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sủng Máng (09/08/2019 08:01)

Phát huy vai trò Đảng viên ở các xã biên giới (02/08/2019 08:23)

Tổ công tác của Huyện ủy kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2019 (23/07/2019 10:41)

xem tiếp