Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Mua Mí Sử, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phùng

18/03/2020 07:49

ĐẢNG ỦY XÃ THƯỢNG PHÙNG

CHI BỘ QUÂN SỰ

*

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thượng Phùng, ngày 06 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2020

Họ và tên: Mua Mí Sử

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy

Đơn vị công tác: Đảng uỷ xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang về “Xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp uỷ viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang”.

Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đầy lùi những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1.     Về tư tưởng chính trị

- Có tinh thần tự giác, gương mẫu trong việc học tập chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc việc học tập tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của chi bộ

2. Về đạo đức lối sống

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn tốt mối đoàn kết trong Thường trực, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, luôn dân chủ, công tâm, khách quan, không cơ hội, vụ lợi, lo thu vén cá nhân; không ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh hoặc không muốn người khác hơn mình.

Luôn sâu sát cơ sở, gắn bó với quần chúng nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình cơ sở và các cơ quan, đơn vị; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; không lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nói, viết, làm theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trân trọng thành quả cách mạng mà Đảng nhân dân ta đã đạt được.

Luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan; không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

4. Về trách nhiệm nêu gương

Gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt để cán bộ, đảng viên, công chức học tập, noi theo.

Nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không tổ chức, chỉ đạo tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng để ăn uống, tiệc tùng, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi; vận động gia đình, người thân, cán bộ, công chức cơ quan tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết phải tiết kiệm, đảm bảo nếp sống văn hoá mới, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

II- Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

1. Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trong tập thể, lãnh đạo giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững đường biên mốc giới.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ như: (Lãnh đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025, lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn).

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; lãnh đạo thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

4. Tiếp tục lãnh đạo duy trì thực hiện tốt việc kết nghĩa, hội đàm với thôn, trấn phía đối diện đã kết nghĩa.

          5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuần tra bảo đường biên, cột mốc; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới.

III- Cam kết tổ chức thc hiện

Với chức trách, nhiệm vụ được giao tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung trong chương trình hành động cá nhân năm 2020 đã đề ra và chịu trách nhiệm trước cấp ủy huyện, xã về chương trình hành động của mình. 

 

 

Người xây dựng chương trình

(Đã ký)

Mua Mí Sử

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Mèo Vạc. (13/03/2020 21:20)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mèo Vạc (13/03/2020 21:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Sùng Mí Nô, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra huyện (13/03/2020 21:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Phù Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Niêm Sơn. (10/03/2020 15:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:14)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Vàng Mí Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh. (06/03/2020 17:10)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 17:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Ly Thị Súng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng Chu Phìn Huyện Mèo Vạc (06/03/2020 16:55)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 16:49)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2020 của đồng chí Trần Ngọc Ánh, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc. (06/03/2020 16:47)

xem tiếp