Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Hoạt động Ngân hàng CSXH Mèo Vạc

Mèo Vạc tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2019

14/01/2020 09:48

Ngày 13.1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mèo Vạc tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2019, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, điều chỉnh, bổ sung, chỉ tiêu nguồn vốn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao. Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn thực hiện là trên 246,6 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt trên 84,3 tỷ đồng cho 1.851 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ đạt trên 246,6 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch, dư nợ tăng 24,1 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,24%, giảm 0,35% so với năm 2018. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức Hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở thường xuyên được quan tâm nâng cao chất lượng. Từ nguồn vốn vay đã giúp các đối tượng được thụ hưởng đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2019

Năm 2020, Ban đại diện NHCSXH huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, quyền và nghĩa vụ đối với hộ vay, nhằm đảm bảo cho hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả nợ đúng kỳ hạn; tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả tại các điểm giao dịch xã; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn đạt trên 10%, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 0,2%...

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2019.

Minh Chuyên

Tin khác

Mèo Vạc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội (31/07/2019 14:14)

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (12/07/2019 10:16)

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg (05/04/2019 14:21)

Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (16/01/2019 16:03)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (13/12/2018 08:20)

Tuyển dụng cán bộ nghiệ vụ làm việc tại Phòng giao dịch NH CSXH các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh (01/11/2018 11:10)

Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc quý III năm 2018 (17/10/2018 11:32)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi (11/09/2018 16:14)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (13/07/2018 14:52)

Tập huấn cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội (16/05/2018 16:00)

xem tiếp