Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Xây dựng Đảng

Hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2019

06/01/2020 10:43

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng, ngay từ đầu năm Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2019 bằng nhiều giải pháp.

Chi bộ Trung tâm VHTTDL tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú trong nưm 2019.

Theo đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay từ đầu năm; phân bổ chỉ tiêu cho từng chi, đảng bộ để tiếp tục có kế hoạch rà soát, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đảng bộ các xã quan tâm đến quần chúng là thanh niên ở địa bàn dân cư, người dân tộc thiểu số, trong nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự.... Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Huyện cũng tổ chức các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn để kết nạp… Do đó, chất lượng đảng viên kết nạp từng bước nâng cao, trẻ hóa. Kết quả năm 2019 Đảng bộ huyện đã kết nạp thêm 284 đồng chí đảng viên mới, đạt 113,6% so với kế hoạch, trong đó nam 194 đồng chí, nữ 90 đồng chí. Nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện lên 4.317 đảng viên.

Giải pháp cho năm 2020, các tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm tạo nguồn và xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát tình hình thực tế, chú trọng cả số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên...

Minh Đức

Tin khác

Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên năm 2019 của Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng (16/12/2019 14:07)

Tổng hợp danh sách kết quả xử lý vi phạm tháng 9 năm 2019 (14/10/2019 15:56)

Niêm Sơn công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã (08/10/2019 07:30)

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2019 (24/09/2019 10:55)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt IV năm 2019 (13/08/2019 13:53)

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Sủng Máng (09/08/2019 08:01)

Phát huy vai trò Đảng viên ở các xã biên giới (02/08/2019 08:23)

Tổ công tác của Huyện ủy kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2019 (23/07/2019 10:41)

Mèo Vạc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (12/07/2019 10:19)

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở khối Đảng, Đoàn thể huyện (02/07/2019 16:38)

xem tiếp