Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Chính trị

Một năm nhìn lại của HĐND huyện Mèo Vạc

06/01/2020 10:32

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, trong năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa phối hợp với hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng theo Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐND huyện đã đề ra. Ông Nguyễn Đình Hiển, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc cho biết: Trong năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 12 phiên họp nhằm quyết định những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND huyện giữa hai kỳ họp. Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày càng được nâng lên, Thường trực HĐND điều hành đảm bảo theo chương trình đã được thông qua, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian và phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác chất vấn và trả lời chất vấn luôn được đại biểu và chủ tọa kỳ họp quan tâm thực hiện tốt, thông qua tình hình thực tế của địa phương và ý kiến kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu và thực hiện việc chất vấn làm rõ vấn đề, hầu hết thủ trưởng đơn vị được chất vấn đều trả lời đúng quy định.

Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức thành công các kỳ họp trong năm 2019.

Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được quan tâm, nâng dần chất lượng. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; các đại biểu đã trực tiếp giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và chuyển 32 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đến UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, hoạt động giám sát được quan tâm thực hiện, đổi mới cả về nội dung và hình thức giám sát, cụ thể: Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức 08 đoàn khảo sát, giám sát về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất từ năm 2015-2017; việc quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ (kinh phí, vật chất) của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho xã Thượng Phùng từ năm 2015 đến hết quý I năm 2019; việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện năm 2019; giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 24/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2019…Qua đó, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế thiếu sót, đồng thời có kiến nghị cụ thể đến các cơ quan, đơn vị để có biện pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác giám sát được Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong ảnh: Ban Kinh tế - Xã hội giám sát việc xây dựng cầu tại xã Nậm Ban.

Công tác tiếp dân được quan tâm thực hiện khá tốt, trong năm đã tiếp 07 lượt công dân đến phản ánh và đề nghị (giảm 04 lượt so với năm 2018), tiếp nhận 19 đơn thư của công dân (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 13 đơn), trong đó: Khiếu nại 02 đơn; 01 đơn tố cáo; 16 đơn đề nghị, phản ánh. Qua theo dõi, đôn đốc, giám sát, các đơn thư phản ánh, đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 19/19 đơn, đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện cũng còn một số hạn chế sau: một số Tổ đại biểu HĐND huyện tại địa bàn trúng cử chưa chủ động thực hiện chức năng giám sát theo Kế hoạch của HĐND huyện đã ban hành; việc đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri chưa được thực hiện thường xuyên; đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, thời gian làm việc chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn, thời gian dành cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện còn hạn chế.

Năm 2020, Thường trực HĐND chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2020; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2020 trên địa bàn huyện.

Hà Linh

Tin khác

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 (06/01/2020 10:25)

Mèo Vạc ra quân triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 (06/01/2020 08:00)

HĐND hai xã Thượng Phùng và Xín Cái tổ chức kỳ họp thứ IX, thứ X (06/01/2020 07:57)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Vĩ (31/12/2019 20:56)

Pả Vi tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa 19 HĐND xã (31/12/2019 20:54)

Hội đồng nhân dân xã Tát Ngà tổ chức kỳ họp lần thứ X (31/12/2019 20:50)

Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (27/12/2019 08:19)

Thị trấn Mèo Vạc tổ chức hội nghị BCH lần thứ 51, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (27/12/2019 08:11)

Xã Xín Cái tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019 (27/12/2019 08:06)

Chi bộ thôn Cán Chu Phìn xã Cán Chu Phìn tổ chức Đại hội điểm (27/12/2019 07:59)

xem tiếp