Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

03/01/2020 14:41

Tin khác

Thông báo lịch tếp công dân năm 2020 của lãnh đạo huyện Mèo Vạc (03/01/2020 14:37)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo lập kế hoạch sự dụng đất năm 2019 của huyện Mèo Vạc (04/10/2018 16:22)

Phân công công chức, viên chức trực làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính huyện Mèo Vạc. (01/08/2018 09:01)

Thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương, năm 2018 (30/05/2018 08:29)

MỞ BÁN HỒ SỞ ĐẤU GIÁ ĐẤT (04/10/2017 08:44)

THÔNG BÁO ĐẤU GIA TÀI SẢN (QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT) (04/10/2017 08:40)

CẬP NHẬT DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ XÂY NHÀ THI ĐẤU CẦU LÔNG (18/08/2017 14:45)

Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền huyện Mèo Vạc lần thứ XVIII năm 2017 (18/07/2017 15:47)

Phân công công chức, viên chức trực làm việc tại Văn phòng "một cửa" điện tử huyện Mèo Vạc. (10/07/2017 16:03)

Lấy ý kiến tham gia về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (07/07/2017 15:47)

xem tiếp