Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Kinh tế

Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019

17/12/2019 14:06

Chiều ngày 17/12, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy , UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức như: Các buổi họp dân, tập huấn, thao diễn PCCCR. Duy trì nghiêm túc chế độ trực PCCCR 24/24h; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong mùa khô hanh. Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán; chăm sóc tốt hơn 366ha rừng trồng trong năm; thực hiện giao khoán cho các cộng đồng dân cư thôn quản lý, bảo vệ rừng trên 10.000 ha; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 19.779,63 ha; trong đó rừng giao cho 184 cộng đồng dân cư thôn trên 18 xã thị trấn trên 15 ha với tổng số tiền trên 8,9 tỷ đồng. Tiến hành cấp phát gạo rừng đúng đủ, công khai, minh bạch cho người dân...

Về tình hình vi phạm, trong năm trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ. Tang vật vi phạm tịch thu gồm 01 cưa máy; 01 dao quắm; thu nộp ngân sách Nhà nước 61,6 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác BVR và PCCCR. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp không chấp hành. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác BVR và PCCCR. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý BVR và tố giác các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện...

Hà Linh

Tin khác

Thôn Dỉ Chủa Phàng xã Giàng Chu Phìn ký cam kết bảo vệ rừng (17/12/2019 14:02)

Tổng kết mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa (14/12/2019 19:32)

Xã Niêm Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án trồng ngô chuyển gen giống NK4300 (12/12/2019 19:27)

Thị trấn Mèo Vạc tổng kết mô hình khảo nghiệm giống ngô lai biến đổi Gen (11/12/2019 14:11)

Họp bàn cung ứng sản phẩm mật ong Bạc Hà cao nguyên đá Đồng Văn mang chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” cho hệ thống cửa hàng Vinmart (08/12/2019 09:26)

Mèo Vạc mở rộng quy mô phát triển kinh tế gia trại (05/12/2019 17:39)

Huyện Mèo Vạc có 5 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP (02/12/2019 16:00)

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh khảo sát tại Mèo Vạc (29/11/2019 15:56)

Mèo Vạc chuyển đổi gần 250 ha diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ (21/11/2019 11:01)

Ra mắt HTX nông nghiệp và dịch vụ du lịch Tu Sản (10/11/2019 17:29)

xem tiếp