Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

100% xã, thị trấn ở Mèo Vạc thành lập được Ban giám sát cộng đồng.

02/12/2019 15:55

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã nỗ lực làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tất cả 18/18 xã, thị trấn của huyện đều đã thành lập được Ban giám sát cộng đồng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình.

Ban giám sát cộng đồng xã Sủng Máng kiểm tra chất lượng thi công đường bê tông nông thôn tại thôn Sủng Quáng.

Với 142 thành viên, qua thực tiễn triển khai cho thấy, hoạt động của nhiều Ban Giám sát cộng đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Sau khi thành lập, Ban giám sát cộng đồng ở các xã, thị trấn đã tham mưu cho Ủy Ban MTTQ cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát các công trình đầu tư theo chương trình NTM và công trình giao thông nông thôn, xây dựng cơ bản được đầu tư từ nguồn vốn phân cấp đang thi công trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi triển khai xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở Mèo Vạc  đã tích cực tuyên truyền, vận động nên người dân đã nhận thức rõ lợi ích mang lại. Vì thế bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn có sự đóng góp tích cực của người dân. Người dân vừa là chủ thể đầu tư vừa là những người hưởng lợi. Vì vậy, từ khi triển khai, Ban giám sát cộng đồng các xã cùng với nhân dân đã chủ động giám sát toàn bộ việc xây dựng đồ án quy hoạch cũng như xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn từ đường giao thông, kênh mương thủy lợi đến trường lớp học, nhà văn hóa thôn, bản.... Qua đó, các công trình cơ bản đã dần được công khai, minh bạch, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.

Minh Đức

Tin khác

Huyện Mèo Vạc thực hiện kiên cố hóa được trên 153 km đường giao thông nông thôn (25/09/2019 20:28)

Từ đầu năm huyện Mèo Vạc huy động trên 41.000 nghìn lượt người tham gia xây dựng nông thôn mới (17/09/2019 22:21)

Phó Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra việc triển khai tuyến đường NTM tại thôn Nà Hin xã Nậm Ban (07/08/2019 14:43)

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường kiểm tra tại các xã (07/08/2019 14:39)

Phó Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra các tuyến đường NTM (06/08/2019 13:39)

Huyện Mèo Vạc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (17/07/2019 09:18)

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Mèo Vạc (16/07/2019 08:41)

Phỏng vấn đồng chí Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc về kết quả sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới (14/07/2019 09:53)

Xã Tát Ngà thực hiện hiệu quả Đề án một triệu tấn xi măng (12/07/2019 10:23)

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Hiển kiểm tra việc thực hiện phong trào Ngày thứ 7 xây dựng nông thôn mới tại các xã (07/07/2019 22:03)

xem tiếp