Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Xây dựng chính quyền

Gửi Email In trang Lưu
Xã Pải Lủng đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ

03/11/2019 09:27

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn là nhiệm vụ quan trọng được UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần xây dựng niềm tin, sự hài lòng từ nhân dân, là động lực quan trọng đưa xã phát triển bền vững.

Bộ phận một cửa xã Pải Lủng giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân trên địa bàn

Quán triệt những chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và huyện, xã đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời phát động thi đua thực hiện CCHC trên địa bàn xã đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện hiệu quả. Giao trách nhiệm cho từng bộ phận và phân công cụ thể các nội dung CCHC. Cùng với đó, công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, thực hiện tuyên truyền đúng thời gian, nội dung đầy đủ theo yêu cầu; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính trên hệ thống loa truyền thanh đến toàn thể nhân dân địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã được đặc biệt quan tâm theo hướng tạo thuận tiện cho người dân. Công chức, viên chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có trình độ, năng lực, tác phong hành chính, cơ bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công vụ, từng bước chuyển đổi nền hành chính theo hướng phục vụ nhân dân. Lũy kế từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp nhận, xử lý 464 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực tư pháp 319 hồ sơ; lao động TBXH 137 hồ sơ, các hồ sơ được giải quyết nhanh chóng kịp thời đảm bảo nhu cầu của nhân dân. Anh Sình Mí Sính, thôn Séo Xà Lủng, xã Pải Lủng cho biết: Tôi cũng thường xuyên đến xã để làm các thủ tục hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh cho con đi học được hưởng chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Giờ đến xã làm thủ tục được cán bộ tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, thủ tục được giải quyết nhanh tôi rất vui vì không phải chờ đợi như những năm trước đây.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, xã Pải Lủng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, làm việc đúng giờ; tận tâm phục vụ nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách thủ tục hành chính, gắn CCHC với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Minh Đức

Tin khác

Huyện Mèo Vạc khai giảng lớp tập huấn ứng dụng CNTT năm 2019 (28/10/2019 15:20)

Cấp, đổi hơn 4.000 CMND cho nhân dân (30/09/2019 13:42)

Mèo Vạc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã gắn với cải cánh hành chính (26/09/2019 14:26)

Kiểm tra việc chấp hành chế độ công vụ tại xã Pả Vi (02/08/2019 08:34)

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng 2019 (11/06/2019 08:40)

Công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ (07/06/2019 08:06)

Kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ tại xã Sủng Trà (09/05/2019 08:22)

UBND huyện Mèo Vạc công bố Quyết định về công tác cán bộ (28/04/2019 07:47)

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở cơ sở hướng đến sự hài lòng của nhân dân (26/12/2018 22:42)

Tổng hợp quy định về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (29/11/2018 15:04)

xem tiếp