Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Hoạt động Ngân hàng CSXH Mèo Vạc

Mèo Vạc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội

31/07/2019 14:14

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện vùng cao Mèo Vạc hoạt động này đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho các đối tượng thụ hưởng từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Từ nguồn vốn 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Anh Vừ Sính Ná, thôn Pắc Cạm, xã Khâu Vai có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi bò hàng hóa.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch để thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Phùng Minh Thóc, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc: Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt trên 1,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ tín dụng CSXH trên địa bàn huyện đạt trên 247 tỷ đồng, với 7.140 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm đạt trên 80 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,4%. Doanh số cho vay trong 5 năm giai đoạn 2014 - 2019 đạt hơn 381 tỷ đồng, từ nguồn vốn tín dụng CSXH toàn huyện đã giúp 15.745 lượt khách hàng được vay vốn, vốn tín dụng chính sách đã giúp 12.787 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho lao động; góp phần xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh; nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện Mèo Vạc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả./.

Minh Đức

Tin khác

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (12/07/2019 10:16)

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg (05/04/2019 14:21)

Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (16/01/2019 16:03)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (13/12/2018 08:20)

Tuyển dụng cán bộ nghiệ vụ làm việc tại Phòng giao dịch NH CSXH các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh (01/11/2018 11:10)

Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc quý III năm 2018 (17/10/2018 11:32)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi (11/09/2018 16:14)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (13/07/2018 14:52)

Tập huấn cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội (16/05/2018 16:00)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tích cực giải ngân nguồn vốn tín dụng (19/04/2018 16:15)

xem tiếp