Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Xây dựng nông thôn mới

Huyện Mèo Vạc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

17/07/2019 09:18

Ngày 16.7, huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 – 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Thường trực HĐND, UBND huyện; các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, chủ tịch, cán bộ phụ trách NTM, điển hình trong phong trào xây dựng NTM các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Mèo Vạc trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Mèo Vạc chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020”

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình với nhiều giải pháp đồng bộ, nội dung phù hợp, sát với thực tế tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Cơ sở hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa được đảm bảo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…Huy động trên 140 tỷ đồng nguồn vận động xã hội hoá tham gia xây dựng NTM; nhân dân hiến hơn 185.000m2 đất, góp gần 93.000 ngày công lao động, đổ hơn 251 km đường bê tông, mở mới trên 160 km và nâng cấp 203,4 km đường trục thôn, liên thôn; triển khai 88 mô hình phát triển sản xuất; thành lập 50 tổ hợp tác. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 13 xã đạt 9 tiêu chí, một thôn được công nhận đạt thôn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,27 triệu đồng, tỷ lệ hộ thoát nghèo giảm 6,05%. Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và khối đoàn thể được triển khai hiệu quả, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất rộng khắp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã thực hiện tốt trong 10 năm, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Chương trình. Những nội dung cốt lõi mà các đại biểu quan tâm tập trung tháo gỡ như: đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng NTM; tạo việc làm, nâng cao thu nhập; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện phong trào Ngày thứ 7 cán bộ, nhân dân chung tay xây dựng NTM…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Mèo Vạc Trần Quang Minh đề nghị giai đoạn 2020-2025 toàn huyện tiếp tục xác định xây dựng NTM là việc làm thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, để người dân nắm được mình là chủ thể. Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ thực tế. Quyết tâm loại bỏ tư tưởng bằng lòng với những việc đã làm tốt. Phấn đấu hàng năm mỗi xã hoàn thành từ 1-2 chỉ tiêu theo kế hoạch. Phân công cán bộ phụ trách những phần việc cá nhân, chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, thực hiện. Đối với các thành viên BCĐ của huyện làm tốt công tác tham mưu thực hiện chương trình hiệu quả. Chú trọng giám sát chất lượng các công trình, đảm bảo sử dụng lâu dài. Ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn quan tâm nhân rộng các mô hình chăn nuôi, sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập, gắn sản xuất với chế biến sản phẩm. Phát triển thêm các tổ hợp tác chăn nuôi, sản xuất, thực hiện tốt Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đổi mới hoạt động của Văn phòng điều phối xây dựng NTM, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ. Ban Tuyên giáo, MTTQ tham mưu cho huyện đổi mới công tác tuyên truyền sát với thực tế tại địa phương. Làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của từng hộ dân trong xây dựng NTM. UBND huyện tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện theo vùng…

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Mèo Vạc chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020”.

Dịp này, UBND huyện Mèo Vạc đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xã hội hoá thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng NTM trên địa bàn. 17 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Mèo Vạc chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020”.

Minh Đức – Hà Linh

Tin khác

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Mèo Vạc (16/07/2019 08:41)

Phỏng vấn đồng chí Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc về kết quả sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới (14/07/2019 09:53)

Xã Tát Ngà thực hiện hiệu quả Đề án một triệu tấn xi măng (12/07/2019 10:23)

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Hiển kiểm tra việc thực hiện phong trào Ngày thứ 7 xây dựng nông thôn mới tại các xã (07/07/2019 22:03)

Bí thư Huyện Ủy Mèo Vạc tham gia làm đường giao thông; thăm hỏi đối tượng yếu thế tại xã Cán Chu Phìn (24/06/2019 18:49)

Những con đường "Hạnh phúc" mới ở Mèo Vạc (19/06/2019 10:05)

Huyện đoàn Mèo vạc phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với xây dựng nông thôn mới (16/06/2019 10:09)

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình một triệu tấn xi-măng (13/06/2019 08:45)

Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới tại xã Xín Cái (13/06/2019 08:22)

Mèo Vạc: Phát động trên 300 buổi ra quân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (11/06/2019 08:42)

xem tiếp