Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Hoạt động Ngân hàng CSXH Mèo Vạc

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

12/07/2019 10:16

Ngày 11.7, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kết luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả tổng nguồn vốn thực hiện tính đến ngày 31.3.2019 là 250,9 tỷ đồng, tăng 28,4 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương 249,5 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương trên 1,4 tỷ đồng; nguồn vốn huy động được TW cấp bù trên 15 tỷ đồng. Tính đến 30.6.2019 tổng dư nợ là 247 tỷ đồng/ 7.140 hộ vay, đạt 98,4% so với KH. Nợ quá hạn 876 triệu đồng, tỷ lệ 0,35% giảm 60 triệu đồng so với đầu năm… Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp giải quyết đối với những trường hợp nợ quá hạn và những hộ không có khả năng thu hồi nợ vay; đề cao vai trò giám sát của các thành viên ban đại diện đối với công tác tín dụng ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục duy trì, thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên. Tăng cường công tác phối hợp giữa chi nhánh ngân hàng với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi vốn; kiện toàn, tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ vay vốn.

Hà Linh

Tin khác

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg (05/04/2019 14:21)

Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (16/01/2019 16:03)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (13/12/2018 08:20)

Tuyển dụng cán bộ nghiệ vụ làm việc tại Phòng giao dịch NH CSXH các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh (01/11/2018 11:10)

Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc quý III năm 2018 (17/10/2018 11:32)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi (11/09/2018 16:14)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (13/07/2018 14:52)

Tập huấn cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội (16/05/2018 16:00)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tích cực giải ngân nguồn vốn tín dụng (19/04/2018 16:15)

Tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 – 2017 (18/09/2017 07:41)

xem tiếp