Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Hoạt động Ngân hàng CSXH Mèo Vạc

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc triển khai nâng mức cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg

05/04/2019 14:21

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, ngày 22-2-2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nâng mức cho vay giúp nhiều nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất

Theo đó từ ngày 01/3/2019, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa từ 60 tháng lên 120/tháng đối với 02 chương trình là đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo để phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các dự án đầu tư dài hạn. Các chương trình khác giữ nguyên thời hạn cho vay. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc đã triển khai quyết định trên đến người dân và các đối tượng thuộc hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, NHCSXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể cho các tổ trưởng Tổ vay vốn trong việc bình xét cho vay, làm hồ sơ, thủ tục cho các đối tượng vay vốn ở các thôn bản.  Đây vừa là sự hỗ trợ trực tiếp thông qua nguồn vốn, vừa là sự động viên, khích lệ khi thể hiện cụ thể sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền thông qua các chính sách ưu đãi. Sau khi triển khai thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa tính đến hết quí I năm 2019 Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai cho gần 474 đối tượng được vay vốn, với tổng số tiền đã giải ngân trên 23,5 tỷ đồng.

Những chính sách ưu đãi đang đi vào thực tế cuộc sống sẽ góp phần giúp người dân đặc biệt là những đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đầu tư vào phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững và làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của huyện Mèo Vạc./.

Minh Đức

Tin khác

Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (16/01/2019 16:03)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn (13/12/2018 08:20)

Tuyển dụng cán bộ nghiệ vụ làm việc tại Phòng giao dịch NH CSXH các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh (01/11/2018 11:10)

Hội nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc quý III năm 2018 (17/10/2018 11:32)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi (11/09/2018 16:14)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (13/07/2018 14:52)

Tập huấn cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội (16/05/2018 16:00)

Ngân hàng CSXH Mèo Vạc tích cực giải ngân nguồn vốn tín dụng (19/04/2018 16:15)

Tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 – 2017 (18/09/2017 07:41)

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mèo Vạc thực hiện tốt công tác tín dụng (22/06/2017 15:00)

xem tiếp