Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Thị Chanh, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

04/04/2019 19:59

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÈOVẠC

CHI BỘ PHÒNG VĂN HÓA

 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mèo Vạc, ngày 25  tháng 2 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 2019

Họ và tên: Nguyễn Thị Chanh

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Thực hiện công văn số 2160-CV/HU, ngày 21/02/2019 của Huyện ủy Mèo Vạc về việc xây dựng chương trình hành động cá nhân trong năm 2019. Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân trong năm 2019, cụ thể như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1.Về tư tưởng chính trị

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tự giác nghiên cứu học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Luôn đề cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng,chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Về đạo đức, lối sống

 Luôn giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, tiết kiệm, giản dị, không vi phạm quy định về những điều Đảng viên; công chức không được làm. Luôn gương mẫu trong cơ quan, gia đình về tác phong, lề lối làm việc.

3.Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ

Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, tôi cùng chi bộ, cơ quan không ngừng học tập, nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, công chức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, xây dựng công viên địa chất...

Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trên địa bàn huyện.

 

     4- Những hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018 và phương hướng khắc phục năm 2019.

Hạn chế năm 2018: Mạnh dạn hơn trong báo cao, đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách với cấp trên; quan tâm nghiên cứu kỹ các văn bản để tham mưu có chất lượng cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của huyện. Dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn.

Cá nhân Tôi nghiêm túc tiếp thu với các ý kiến đóng góp. Trong thời gian tới mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  huyện; UBND các xã, thị trấn, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để tôi hoàn thành hiệm vụ đề ra trong năm 2019.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 2019

- Rà soát chất lượng xây dựng hương ước, qui ước của thôn; phục dựng, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống đã bị mai một.

- Chủ động phối hợp với các xã Lũng Pù, Khâu Vai, Cán Chu Phìn tuyên truyền, vận động để hạn chế việc nhân dân thách cưới; tham mưu có hiệu quả việc đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học.

Trên đây là Chương trình hành động năm 2019 của cá nhân, tôi cam kết hoàn thành trong năm 2019./.

 

 

 

 

Người xây dựng chương trình

Đã ký

Nguyễn Thị Chanh

 

Tin khác

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Vàng Minh Vừ,Ủy viên BCH Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Thường trực TTBDCT huyện. (04/04/2019 19:58)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Mua Hồng Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:56)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (04/04/2019 19:54)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ngô Mạnh Cường, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy (02/04/2019 08:11)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Phàn Quẩy Vảng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc. (29/03/2019 10:05)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Ma Quốc Trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc (26/03/2019 16:23)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (25/03/2019 09:33)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Cao Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc. (24/03/2019 17:17)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:37)

Chương trình hành động của cá nhân năm 2019 của đồng chí Trần Ngọc Ánh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mèo Vạc. (21/03/2019 08:26)

xem tiếp