Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO ĐẤU GIA TÀI SẢN (QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

04/10/2017 08:40

 

Tin khác

CẬP NHẬT DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ XÂY NHÀ THI ĐẤU CẦU LÔNG (18/08/2017 14:45)

Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền huyện Mèo Vạc lần thứ XVIII năm 2017 (18/07/2017 15:47)

Phân công công chức, viên chức trực làm việc tại Văn phòng "một cửa" điện tử huyện Mèo Vạc. (10/07/2017 16:03)

Lấy ý kiến tham gia về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (07/07/2017 15:47)

Báo cáo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (22/06/2017 19:51)

Tổ chức cuộc thi sang tác ca khúc viết về "Vùng đất và con người Mèo vạc" hướng tới Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện Mèo Vạc (21/06/2017 10:09)

Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ VII năm 2017 (21/06/2017 10:03)

Tổ chức Lễ hội Bò vàng huyện Mèo Vạc năm 2017 (21/06/2017 10:00)

Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập huyện Mèo Vạc gắn với Khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao cấp huyện lần thứ VII và đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai (21/06/2017 09:45)

Tổ chức các hoạt động hè nhà thiếu nhi năm 2017 (17/05/2017 14:35)

xem tiếp