Xây dựng nông thôn mới

Xã Sủng Trà phấn đấu hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM

22/04/2021 16:39 83 lượt xem

Để hoàn thành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Xã Sủng Trà đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Thôn Há Chế hiện có 114 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông cùng chung sống. Thực hiện Chương MTQG xây dựng nông thôn mới, những năm qua thôn được tỉnh, huyện, xã hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn, bê tông nội đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong thôn. Anh Hờ Mí Của, Bí thư Chi bộ thôn Há Chế, xã Sủng Trà cho biết: Để góp phần cùng xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn Há Chế tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Trước mắt, huy động các hộ gia đình tham gia làm đường bê tông nội thôn, nhân rộng mô hình nuôi bò nhốt vỗ béo theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Người dân xã Sủng Trà tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Đến hết năm 2020 xã Sủng Trà mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã còn các tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất, trường học, điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm... Xác định đây đều là những tiêu chí khó, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì người dân phải tự cố gắng nỗ lực mới thực hiện được. Chính vì vậy, giải pháp mà xã đề ra đó là, cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Sủng Trà sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ông Vàng Mí Dình, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trà cho biết: Hiện nay, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã Sủng Trà đã xây dựng quy chế làm việc, có kế hoạch phân công cụ thể cho các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn và các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể nhân dân nên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, việc rà soát, khảo sát và xây dựng đề án phù hợp với từng địa bàn của từng thôn cũng đã giúp xã thực hiện các tiêu chí một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng lộ trình. Xã cũng triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, làm tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn xã. Phấn đấu hoàn hành các chỉ tiêu giảm nghèo trong năm và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

Với những giải pháp, cùng sự đồng sức, đồng lòng, sự nỗ lực của nhân dân, hy vọng, đến giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sủng Trà sẽ đạt chuẩn cơ sở vật chất, trường học, điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm..., qua đó đưa xã về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập