Xã Tát Ngà

Xã Tát Ngà

20/05/2014 00:00 3697 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Vũ Đình Quyền

Bí thư Đẳng ủy xã

 

pvhao.xxincai@hagiang.gov.vn

2

Lù Văn Chổm

PBT Đảng ủy, CT HĐND xã

 

ccchan.xxincai@hagiang.gov.vn

3

Vừ Mí Súng

PBT Đảng ủy, CT UBND xã

 

hvchat.xxincai@hagiang.gov.vn

4

Trần Văn Mồ

PCT UBND xã

 

latan.xxincai@hagiang.gov.vn

5

Nùng Thị Mình

PCT UBND xã

 

hdtuan.mv@hagiang.gov.vn

6

 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập