Xã Sủng Trà

Xã Sủng Trà

20/05/2014 00:00 3246 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Đặng Văn Khánh

Bí thư Đảng uỷ xã

0965009900

dvkhanh.xsungtra@hagiang.gov.vn

2

Thào Mí Lử

PBT TTr Đảng uỷ - CT HĐND xã

 0338448929

tmsu.xsungtra@hagiang.gov.vn

3

Nguyễn Đức Hạnh

Chủ tịch UBND xã

0378081213

ndhanh.xsungtra@hagiang.gov.vn

4

Chá Thị Say

PCT HĐND xã

0383495899

ctsay.xsungtra@hagiang.gov.vn

5

Nông Thanh Trai

PCT UBND xã

0976136559

nttrai.xsungtra@hagiang.gov.vn

6

Phàn Lão Ú

PCT UBND xã

0856635631

plu.xsungtra@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập