Xã Sủng Máng

Xã Sủng Máng

20/05/2014 00:00 3503 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Vừ Mí Phình

CT UBND xã

0978836883

vmphinh.xsungmang@hagiang.gov.vn

2

Đặng Văn Thuận

PCT UBND xã

0914174471

dvthuan.xlungchinh@hagiang.gov.vn

3

Nùng Thanh Sấn

Bí thư Đảng ủy

0966322863

ntsan.xsungmang@hagiang.gov.vn

4

Phàn Thị Đánh

PBT, CT HĐND xã

0365611751

ptdanh.xsungmang@hagiang.gov.vn

5

Phàn Chí Nhàn

PCT HĐND xã

0364039015

pcnhan.xsungmang@hagiang.gov.vn

6

Phàn Lão Man

PCT UBND xã

0964181334

plman.xsungmang@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập