Xã Lũng Chinh

Xã Lũng Chinh

20/05/2014 00:00 3754 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

1

Sùng Mí Nô

Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ

0919509479

smno.mv@hagiang.gov.vn

2

Sùng Thị Dợ

PBT Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

0973897415

stdo.xlungchinh@hagiang.gov.vn

3

Thò Mí Má

PBT Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

0822711171

tmma.xlungchinh@hagiang.gov.vn

4

Hầu Mí Ná

Phó Chủ tịch HĐND

0342968722

hmna.xlungchinh@hagiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thạch

Phó Chủ tịch UBND

0979644455

nvthach.xlungchinh@hagiang.gov.vn

6

Sùng Thị Sy

Phó Chủ tịch UBND

0369726470

stsy.xlungchinh@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập