Hoạt động MTTQ và các đoàn thể

Tiến độ Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở huyện Mèo Vạc , nhiệm kỳ 2021 -2026

14/07/2021 13:52 97 lượt xem

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Giang về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027”.

Ngay từ cuối năm 2020, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Mèo Vạc đã chủ động tham mưu cho thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức đại hội và công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở; Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đại, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền đại hội….lựa chọn Hội LHPN xã Cán Chu Phìn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho các cơ sở Hội còn lại tổ chức đại hội tốt hơn.

  Đ/c Hầu Thị Phương - Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội xã Tả Lủng

Từ ngày 09/6/2021 đến ngày 30/6/2021, trên toàn huyện Mèo Vạc đã có 19/19 cơ sở tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Các Đại hội đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu được đại hội triệu tập là 1.013 đại biểu đại diện cho 16.004 hội viên phụ nữ trong toàn huyện, tại đại hội các đại biểu đã bầu ra 290 chị tham gia Ban chấp hành, 86 chị tham gia Ban Thường vụ, 19 chị giữ chức danh phó chủ tịch, 19 chị giữ chức danh chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 và đại hội đã bầu 190 chị đi dự đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mèo Vạc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhìn chung các cơ sở Hội đã bám sát vào hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, đặc biệt các cơ sở Hội đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự, các phong trào thi đua hướng về đại hội đại biểu phụ nữ đề ra. Hội phụ nữ các cấp đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm dựa vào thế mạnh của từng địa phương để đưa ra khâu đột phá đồng thời xây dựng các giải pháp hiệu quả, các chỉ tiêu được xây dựng cụ thể, sát thực và mang tính thực tiễn cao. Công tác tuyên truyền cũng được Hội phụ nữ các cấp tăng cường đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội…Từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác phụ nữ để Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mèo Vạc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập