Thông báo mới

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc năm 2024

05/07/2024 14:52 959 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc năm 2024 với các nội dung vụ thể như sau: 


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập