Chuyên mục: 3 chương trình MTQG

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

23/05/2024 07:47 69 lượt xem

Từ ngày 22-23/5, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp UBND huyện Mèo Vạc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024. Tham dự có 199 đại biểu là người có uy tín trên địa bàn huyện.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Mèo Vạc

Tại hội nghị, các đại biểu là người có uy tín đã được các báo cáo viên Ban Dân tộc, Sở Tư pháp tỉnh phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Công tác phát huy vai trò của người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS hiện nay; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi; giới thiệu chung về Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Thông qua tập huấn nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách cho người có uy tín thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, động viên người có uy tín tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đây là nội dung trong triển khai thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thuộc Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Minh Đức

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập