Thông tin tuyên truyền

Quyết định Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 19 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đợt 1) năm 2024

10/07/2024 10:25 70 lượt xem

Ngày 02/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 19 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đợt 1) năm 2024. BBT xin giới thiệu toàn văn nội dung Quyết định và Phương án đấu giá.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập