Kinh tế

Năm 2024 huyện Mèo Vạc phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi

14/05/2024 16:40 27 lượt xem

          Trong năm 2024, huyện Mèo Vạc chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi đạt 52,0%, tương đương giá trị 497 tỷ đồng trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp.

Năm 2024 huyện Mèo Vạc phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi
Hội Nông dân huyện tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo cho người dân xã Sủng Trà.

          Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nhằm tăng nhanh tổng đàn gia súc, gia cầm. Ưu tiên phát triển các giống gia súc, gia cầm địa phương có chất lượng, giá trị kinh tế cao, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có lợi thế cạnh tranh và được người tiêu dùng ưa chuộng như: Lợn đen Lũng Pù, trâu, bò, gà địa phương, mật ong Bạc Hà. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người chăn nuôi trong việc phát triển chăn nuôi hàng hóa quy mô trang trại, gia trại gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm thay thế dần phương thức và kỹ thuật chăn nuôi truyền thống. Phấn đấu đến cuối năm 2024 tổng đàn gia súc đạt 95.000 con (tỷ lệ tăng đàn trâu, bò tăng từ 2-3%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 1,3 nghìn tấn, đàn lợn tăng đàn 8-9%, thịt hơi xuất chuồng trên 2.400 tấn, tăng 0,8% so với năm 2023). Duy trì 20 nghìn đàn ong khai thác mật hoa Bạc Hà, ước sản lượng mật đạt 110.000 lít.

          Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Minh Giàng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập