Chuyên mục: 3 chương trình MTQG

Mèo Vạc triển khai nhiều mô hình sinh kế giúp người dân tăng thu nhập

26/06/2024 07:57 64 lượt xem

          Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; góp phần tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Mèo Vạc triển khai nhiều mô hình sinh kế giúp người dân tăng thu nhập
Lãnh đạo Huyện ủy thăm mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Sủng Trà.

 Mèo Vạc là một trong những huyện nghèo của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 51% do người dân thiếu việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp. Triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong những năm qua trên địa bàn huyện đã thực hiện 142 dự án phát triển sản xuất cộng đồng nông nghiệp: Trong đó, 141 dự án chăn nuôi trâu, bò, lợn đen bản địa, dê và một dự án trồng trọt. Tổng số kinh phí hỗ trợ trên 43 tỷ đồng, trung bình mỗi dự án cộng đồng được hỗ trợ 300 triệu đồng, số hộ tham gia các dự án là 2.392 hộ nghèo và cận nghèo. Các dự án triển khai đảm bảo quy trình, đối tượng tham gia theo quy định; mức hỗ trợ đầu tư tùy theo từng dự án, bình quân mỗi hộ tham gia được hỗ trợ từ 14 đến 30 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát nên cơ bản các mô hình sau khi triển khai đều mang lại hiệu quả: Dự án chăn nuôi lợn bản địa giúp người dân tăng thu nhập khoảng 15 đến 25 triệu đồng/hộ/năm; dự án chăn nuôi trâu, bò tăng khoảng 10 đến 12 triệu đồng/hộ/năm.

Từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, người dân được làm quen với hình thức phát triển sản xuất tập thể, nhóm hộ, đối ứng, ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi với nhau đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Minh Giàng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập