Kế hoạch của huyện

Lấy ý kiến tham gia về Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mèo Vạc

03/08/2021 02:03 487 lượt xem

Để thực hiện tốt công tác Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đảo bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện đến năm 2030, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức lấy ý kiến đến quý cơ quan, đơn vị và nhân dân để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mèo Vạc và Danh mục nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mèo Vạc.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập