Văn hóa - Xã hội

Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm tra cải tạo vườn tạp tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc

10/09/2021 16:04 44 lượt xem

Ngày 09/9, đồng chí Đặng Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã đi kiểm tra chương trình cải tạo vườn tạp (CTVT) và kiểm tra việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Hồng Mí Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện…

Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm tra cải tạo vườn tạp tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc
Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại thôn Nà Dầu xã Tát Ngà

Thực hiện chương trình CTVT, đến nay xã Tát Ngà có 9 hộ nghèo và cận nghèo đăng ký thực hiện và đã được giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh. Qua một thời gian ngắn, các hộ đã dần hình thành những phần việc trên sơ đồ quy hoạch như: Di rời chuồng trại ra xa nhà, chỉnh trang bờ rào, cổng ra vào, làm vườn trồng rau và trồng một số loại cây ăn quả. Bên cạnh đó, một số hộ còn dùng số tiền được vay để mua con giống phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng cây. Đối với việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các thôn của xã đảm bảo đúng quy định. Tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản được sử dụng vào mục đích chung của cộng đồng, có sự thống nhất của toàn thể người dân trong thôn. Nội dung chi tập trung vào đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi như xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa, trụ sở thôn... Việc sử dụng tiền DVMTR được các cộng đồng thôn, tổ chức họp dân để cử người đại diện cộng đồng đứng tên nhận tiền; thống nhất phương án sử dụng tiền. Các nội dung này được sự đồng thuận cao của các hộ gia đình trong thôn, được ghi chép bằng biên bản.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Sở Tài chính ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tư vấn cho các hộ CTVT sử dụng nguồn vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi… Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMT ở cộng đồng thôn; tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

Minh Chuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập