Lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật

Lấy ý kiến tham gia về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dựng đất kỳ cuối (2016-2020) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

07/07/2017 00:00 1104 lượt xem


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập