Xây dựng nông thôn mới

Huyện Mèo Vạc phát động 345 buổi ra quân xây dựng nông thôn mới

25/06/2021 14:29 37 lượt xem

Theo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Mèo Vạc, mặc dù phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 các địa phương của huyện đã tổ chức được 345 buổi ra quân thực hiện chương trình xây dựng NTM với gần 22.000 nghìn lượt người hưởng ứng tham gia.

Theo đó, huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua rộng rãi đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cụ thể như: Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “5 không, 3 sạch”  Phong trào “xanh - sạch - đẹp”; “ thanh niên khởi nghiệp”; “nông dân dạy nông dân làm kinh tế”; “hộ gia đình CCB đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh nông thôn”, hỗ trợ xây dựng nhà ở; nhất là phong trào “ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia. Kết quả đã vận động người dân hiến đất được 2.320m2, đóng góp được 10.862 ngày công lao động; tiến hành mở mới được 11.422m đường giao thông và nâng cấp, sửa chữa được 46.605m đường trục thôn, liên thôn...

Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tham gia; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng. Triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất chương trình 135, 30A trong năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu; kế hoạch nửa triệu con gia súc; kế hoạch triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập