Chính trị

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc lần thứ IV

05/06/2024 08:36 59 lượt xem

Ngày 4/6, huyện Mèo Vạc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; đồng chí Triệu Trung Hiệp, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành của huyện. 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc lần thứ IV
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo, triển khai nhiều chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86 của Chính phủ cho 191.232 lượt học sinh với tổng kinh phí trên 151 tỷ đồng; qua triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, đã tác động tích cực đến việc đề cao vai trò của gia đình, xã hội, góp phần gìn giữ những chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tỷ lệ tảo hôn giảm rõ rệt qua từng năm. Đối với kết quả phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2019-2024 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc lần thứ III đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6%/năm trở lên; tỷ lệ huy động trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt trên 98%. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm; đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng đối tượng; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Đổi mới – Đoàn kết – Hội nhập và phát triển” đề ra tại Đại hội lần này, trong thời gian tới huyện Mèo Vạc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân về công tác dân tộc. Luôn coi trọng vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, nhất là trong tình hình mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Tập trung nguồn lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động mô hình nghệ nhân dân gian, mô hình tự quản tại các địa phương trên địa bàn huyện; bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo tinh thần Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia,dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội linh hoạt trong việc lồng ghép nguồn lực, tạo sự đột phá mẽ trong việc đầu tư cơ sở hạng tầng và kỹ thuật ở các vùng dân tộc, đưa huyện Mèo Vạc thoát khỏi huyện nghèo. Đại hội lần thứ IV đã bầu ra 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.  

Minh Giàng

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập