Xây dựng chính quyền

Chú trọng nâng cao cải cách hành chính cấp xã

19/03/2021 08:39 73 lượt xem

Cấp xã là cấp cuối cùng của hệ thống hành chính Nhà nước, trực tiếp thực hiện nhiều giao dịch hành chính với người dân. Vì vậy, thời gian qua huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC).

Hiện nay, huyện Mèo Vạc có 19 bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; cấp huyện là 01, cấp xã, thị trấn là 18. Công tác CCHC tại các xã, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại thủ tục hành chính. Trong quý I, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.985 hồ sơ; đã giải quyết 3.951 hồ sơ, đang giải quyết 34 hồ sơ. Trong đó, cấp xã đã tiếp nhận 3.600 hồ sơ, giải quyết sớm và đúng hạn 3.600 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Xã Pả Vi là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới; xã luôn nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM cũng như thực hiện CCHC để nâng cao chất lượng công vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Tại phòng một cửa, xã đã trang bị 03 máy vi tính, 02 máy in, bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ lưu hồ sơ; bố trí 5 cán bộ, công chức trực theo quy định, phân công trách nhiệm của từng cán bộ trong nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; ứng dụng các phần mềm, chữ ký số...

Ông Thào Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc cho biết: "Song song với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập, xã Pả Vi luôn nỗ lực thực hiện CCHC để phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức đi học nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đổi mới nề nếp, tác phong làm việc, nhất là ở bộ phận "một cửa" để tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu của người dân và giải quyết kịp thời, đúng hẹn…

Để nâng cao hiệu quả CCHC cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận “một cửa” cấp xã. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết TTHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa gắn với việc giải quyết TTHC cho công dân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Bên cạnh đó, UBND cấp xã thực hiện nghiệm túc việc niêm yết công khai, tuyên truyền các TTHC đến với người dân, nhất là những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập